top of page

Algemene Voorwaarden

Ingangsdatum: 30 juni 2024

Welkom op de website van Siebe Hannosset. Door deze website te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Lees deze zorgvuldig door voordat u de website gebruikt. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, gebruik dan de website niet.

1. Acceptatie van de voorwaarden

Door de website van Siebe Hannosset te bezoeken en te gebruiken, stemt u in met deze algemene voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving. U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor de naleving van alle toepasselijke lokale wetten.

2. Wijzigingen in de voorwaarden

Siebe Hannosset behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. We zullen de datum van de laatste update bovenaan deze pagina herzien. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van de website na wijzigingen impliceert dat u de herziene voorwaarden accepteert.

3. Gebruik van de website

  • Toegang: Wij verlenen u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie om de website te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.

  • Beperkingen: U mag de website niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. Het is verboden om de website te gebruiken op een manier die de website of de toegang van andere gebruikers zou kunnen beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren.

  • Auteursrechten: Alle inhoud op de website, inclusief tekst, afbeeldingen, logo’s en software, is eigendom van Siebe Hannosset of zijn contentleveranciers en is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten.

4. Privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens wordt beschreven in ons privacybeleid, dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden. Door de website te gebruiken, stemt u in met de verzameling en het gebruik van uw gegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

5. Links naar derden

De website kan links bevatten naar websites van derden die niet worden beheerd door Siebe Hannosset. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van deze externe sites. Het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico en onderworpen aan de voorwaarden en beleidsregels van die websites.

6. Beperking van aansprakelijkheid

Siebe Hannosset is niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of exemplarische schade die voortvloeit uit het gebruik of de onmogelijkheid om de website te gebruiken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade voor verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen.

7. Vrijwaring

U stemt ermee in om Siebe Hannosset, zijn medewerkers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en te verdedigen tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot advocatenkosten) die voortvloeien uit uw gebruik van en toegang tot de website, uw schending van enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden, of uw schending van enige rechten van derden.

8. Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van België, zonder rekening te houden met de beginselen van conflictenrecht. U stemt ermee in dat elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze algemene voorwaarden, zal worden voorgelegd aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in België.

9. Beëindiging

Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tot de website te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen als u deze algemene voorwaarden schendt of als wij besluiten om de website niet langer te exploiteren.

10. Contact

Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden, neem dan contact met ons op via:

Siebe Hannosset
siebe@siebehannosset.com


Laatste update: 30 juni 2024

Door gebruik te maken van onze website, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

bottom of page