top of page

Mijn blog

Pyscho Neuro Immunologie

Bijgewerkt op: 17 okt. 2022

“Een keynote geven voor een publiek van huisartsen, Siebe, zou je dat wel doen?” waarschuwden enkele collega’s me vooraf. “Zo’n kritisch publiek?!”


JA, de 40 aanwezigen van artsenkring Zennevallei waren kritisch. En terecht, het gaat uiteindelijk om gezondheid, hun werkveld, hun levenswerk en het belang ervan voor de burger. Waarbij de huisarts onder ede gezworen heeft dat hij/zij de geneeskunst zo goed als hij/zij kan, zal uitoefenen ten dienste van zijn/haar medemens.


NEEN, ik nam geen blad voor de mond en mijn woorden waren bij momenten weinig genuanceerd. Enkele voorbeelden:

“Intermittent Living, hét universele concept voor gezondheid.”

“Niet de arts, maar het lichaam geneest de ziekte.”

“We worden met z’n allen alsmaar dommer, dikker en zieker.”

“Elke ziekte is gedoemd om te genezen.”


JA, ik zorgde voor verwarring met een innovatieve - anders dan de mainstream - kijk op gezondheid.


Dankbaar voor de wetenschap achter het intermittent living concept, kennis die mij genas van de ziekte van Lyme en mijn leven volledig veranderde. Dankbaar voor de kennis en het pionierswerk van @leopruimboom, die als een soort Don Quichote op de barricades stond om de pyscho-neuro-immunologie en het intermittent living concept in de wereld te brengen. Samen met sterke partners zoals @kpnibelgium, die als missie heeft mens en maatschappij opnieuw controle te geven over zijn/haar gezondheid, is er langzaam aan de weg gebouwd. Vandaag kunnen we met trots zeggen dat we naast de herkenbare soft skills ook een harde wetenschap geworden zijn die resultaten kan voorleggen en meer en meer publicaties kan presenteren.


Tot slot wil ik dr. @elsvanlathem bedanken, een “huisarts” met open vizier die intussen ook de opleiding tot kPNI therapeut @kpnibelgium volgt, en deze kans vandaag mogelijk maakte. Het is mede door ambassadeurs zoals Els dat we groeien en PNI en intermittent living verder op de kaart zetten. Step by step. Day by day. One by one. 🍀


#intermittentliving #gezondheid #health #hormesis #stress #intermittentfasting #lifestylemedicine #kpnibelgium

3 weergaven0 opmerkingen